Jaak Aaviksoo
TalTechi rektor

Rektor räägib:
TalTech – mis
muutus ja miks?

Oma 100. sünnipäeval uueneb Eesti teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedaja Tallinna Tehnikaülikool:

Tallinna Tehnikaülikool võtab ametlikult kasutusele lühinime TalTech. Kui meie nägemus tänapäeva ühiskonnast on innovatiivne, ettevõtlik, tehnoloogiliselt arenenud ja maailmale avatud, siis soovime samade sõnadega iseloomustada ka meid endid.

Meie olemus püsib aga endine – tehnikaülikool, mis teenib Eesti riiki ja rahvast läbi rahvusvahelise tipptasemel õppe- ja teadustöö, uuendamaks Eesti majandust ja andmaks ideid elujärje tõstmiseks kogu maailmale.

TalTech on Eesti
uuendusmeelseim
ülikool,

seda kinnitab Eesti ülikoolide maineuuring, mille
tulemuste järgi tuntakse Tallinna Tehnikaülikooli just
uute ja digitaalsete tehnoloogiate poolest.

Meie õppekavad on täismahus uuendatud vastavalt tööturu vajadustele ja kaasatud on erasektori tugevaid praktikuid. Ka TalTechi õppekeskkond areneb pidevalt – uuendatud on mitmeid laboreid ja järjest rohkem õppetööd toimub e-kanalite vahendusel.

TalTechis käivad
inseneeria ja IT
käsikäes,

mis kajastub valdkondi siduvates õppekavades. TalTechis sirgunud insenerid on läbi aegade Eestile loonud olulisi lahendusi. See praktiline panus jätkub, muutudes järjest nutikamaks.

Meil valmivad päris asjad, mis luuakse koha peal nullist, näiteks iseauto või TTÜ100 satelliit. TalTech on ka muutumas moodsaks digilinnakuks, mis pakub laialdasi võimalusi targa linna arendamiseks ning on testpolügoniks Eesti ettevõtetele oma lahenduste testimiseks.

TalTechis on
kaasaegne
juhtimine.

Meie eesmärk on pöörata rohkem tähelepanu juhtimiskvaliteedi hoidmisele ja arendamisele. Viimastel aastatel on meiega liitunud mitmed nii era- kui avaliku sektori kogemusega juhid ja spetsialistid.

Oleme viimase paari aastaga põhjalikult muutnud ülikooli struktuuri, arendades teaduskondade ja instituutide töö tõhusamaks ning kontsentreeritumaks. Samuti digitaliseerime TalTechDigital initsiatiiviga ülikoolis toimuvaid protsesse, sidudes digitaliseerimist enam ka õppetööga.

TalTech on Eesti kõige
rahvusvahelisem
ülikool.

Pakume rahvusvahelist tugevat kõrgharidust. Meil on tudengeid, õppejõude, tippteadlasi ja eksperte kõikidest maailmajagudest, kokku 94 erinevast riigist.

TalTechis on Eesti ülikoolide võrdluses enim välistudengeid (13,4 %) ja õppejõude (16 %). Võrreldes teiste Eesti ülikoolidega on TalTech teinud kõige jõulisemaid samme tippteadlaste kaasamiseks. Teeme ka igapäevaselt koostööd ülikoolide ja teadusasutustega üle terve maailma.

TalTech väärtustab
koostööd
ettevõtetega,

viies ettevõtluse uuele tasemele. Oleme ettevõtetele ja riigiasutustele teadusuuringute tegemise esimeseks kontaktiks. Õppetöös lähtub TalTech eelkõige Eesti ühiskonna ja majandusruumi vajadustest, luues sellega pidevalt kasu ning väärtust kogus Eestile.

TalTech toetab ettevõtteid organisatsiooni- ja tootearenduses. Meie ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus Mektory viib kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad. Noored saavad innustust, teadmisi ja vahendeid üliõpilaste start-up ettevõtete loomiseks ja arendamiseks.

TalTech on
akadeemiline
arvamusliider.

Julgus muutuda, tahe areneda koos kiirelt muutuva tehnoloogiamaailmaga ning soov diskuteerida teadmistel põhinevalt teeb Taltechist oodatud arvamusliidri akadeemilises diskussioonis.

Peame ülioluliseks teaduse ja õppetöö eristuvalt kõrget taset ning akadeemilise vabadust. Nii on TalTechist saanud Eestis esimene ülikool, mis pakub tenuuril põhinevat akadeemilise karjääri mudelit.

Uuendusmeelseim Ülikool Inseneeria ja IT Kaasaegne juhtimine Rahvusvaheline Koostöö ettevõtetega Akadeemiline liider

Korduma Kippuvad Küsimused

Mida TalTech tähendab?

Kõige otsesemas mõttes on see kahe inglisekeelse sõna kombinatsioon – Tallinn ja Technology / tehnoloogia. Lühinimi TalTech kirjeldab arusaadavalt nii ülikooli asukohta kui ka tehnikavaldkonda ning on ühtlasi kergesti kasutatav nii eesti- kui inglisekeelses suhtlusruumis.

Kas Tallinna Tehnikaülikooli nime enam pole?

Tallinna Tehnikaülikooli nimi on endiselt Tallinna Tehnikaülikool, võtame vaid kasutusele uue, rahvusvahelise lühinime TalTech.

Miks on uus lühinimi vajalik?

Lühinimi on suupäraseks kasutamiseks sobiv nimi, mis on ka ülikooli rahvusvaheliseks brändiks ja uue logo kujunduse aluseks. Ühtlasi tähistab TalTechi kasutuselevõtt ülikooli arengut ja on loogiliseks sammuks ülikoolis toimunud ulatuslikele reformidele: ülikooli oma seaduse vastuvõtmine, struktuuri ja põhikirja kaasajastamine, õppekavade reform, tenuurisüsteemi kasutuselevõtt, tööstusdoktortantuur jne. Suurepärase sümboolse tähenduse andis lühinime kasutuselevõtule ülikooli 100.aastapäeva tähistamine.

Miks on Tallinna Tehnikaülikoolil vaja inglisekeelset nime?

Tallinna Tehnikaülikoolil on jätkuvalt eestikeelne nimi Tallinna Tehnikaülikool. Kui on soov ja vajadus seda nime ametlikult inglise keelde tõlkida, võime seda jätkuvalt teha kujul Tallinn University of Technology. Lühinimi TalTech ei ole ei inglise- ega eestikeelne, see on rahvusvaheliselt mõistetav kaubamärk, mis ühtlasi asendab rea seniseid akronüüme – TPI, TTÜ, TTU ja TUT.

Mis kooli vilistlane ma nüüd olen?

Endiselt on kõik meie vilistlased Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased. Kui keegi soovib, võib kasutada ka ülikooli lõpetamisaegset nime, loomulikult sobib end soovi korral nimetada ka TalTechi vilistlaseks.

Kas ma enam TTÜ ei tohi öelda?

Kõnekeelest ei kao TTÜ lühend ilmselt kuhugi, nii nagu siiani pole kadunud TPI. Samas soovime, et Tallinna Tehnikaülikooli tuntaks eelkõige TalTechi kaubamärgiga ja seepärast soovitame kõigile kasutada just seda lühinime.

Kuidas TalTechi hääldatakse?

Rahvusvahelistele nimedele pole kombeks erikeelseid hääldusreegeleid kehtestada, eestikeelsetele inimestele on ilmselt kõige suupärasem [taltek].

Kuidas vene keeles öeldakse TalTech?

Häälda kuidas tahad! Üks võimalus on öelda ja kirjutada TалTeх.

Millal tehnikaülikool TalTechi nime kasutusele võttis?

Tallinna Tehnikaülikool võtis TalTechi lühinime kasutusele 17. septembril 2018, ülikooli 100. aastapäeval.

Kuidas edaspidi nimetada projekte või organisatsioone, mis täna kasutavad lühendit TTÜ? Näiteks TTÜ suvekool, TTÜ inseneriteaduskond jne?

Tekstides asendub TTÜ TalTechiga koos eestikeelse käänamisega: TalTechi suvekool, TalTechi inseneriteaduskond, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituut, TalTechi korvpallimeeskond jne.

620 2002
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn